5188452836573184 Care U Personal Store | 天然有機生活百貨 賈以食日 - 低GI泰式酸辣粉 (3碗入) 台灣大熱,無得去旅行住 食住先啦~ 泰有風味,不太辣,超過癮🤭 每磅只有338卡~ 食左都唔過分~ 非油炸😉 仲可除意加入自己喜愛配料,製造原汁原味既泰式酸辣粉😍 賈以食日強勢推出超開胃「TOM YUM泰式酸辣粉」 此次針對炎熱夏日推出超開胃的「TOM YUM泰式酸辣粉」就是要用微酸微辣的泰式冬蔭湯陪大家宅在家裡 Product #: upstore-賈以食日 - 低GI泰式酸辣粉 (3碗入) 2022-04-23 Regular price: $HKD$170.0 Available from: Care U Personal Store | 天然有機生活百貨In stock